Overvliegen van zweefvlieglocaties brengt levens in gevaar!

De KNVvL is (vanuit de afdeling zweefvliegen) een awareness campagne gestart over het overvliegen van zweefvliegvelden waar wordt gelierd. De inhoud van deze campagne is in zijn geheel hieronder overgenomen, maar kan ook worden terug gevonden op de pagina: https://knvvl.nl/zweefvliegen/overvliegen

Deze campagne is mede tot stand gekomen door een verhoogde meldbereidheid onder zweefvliegers deze incidenten te melden. Motorvliegers worden daarnaast actiever benaderd na een incident. Bewustwording van de gevaren vooraf blijkt nodig.

Lierkabels kunnen dodelijk zijn

Bijna alle zweefvliegvelden in Nederland gebruiken een lierinstallatie als startmethode, waarbij zweefvliegtuigen opstijgen met behulp van een lier en een kabel in plaats van te worden gesleept door een vliegtuig. Het merendeel van de starts met behulp van een lier komen boven de 2.000 voet.

Een zweefvliegtuig dat aan de lier start kan in minder dan 20 seconden meer dan 1000 voet hoogte bereiken. Zodra de kabel wordt losgelaten daalt het onder een kleine parachute, wat nog eens 20 tot 30 seconden duurt, en deze is zo goed als onzichtbaar.

Naast het starten van zweefvliegtuigen moeten piloten rekening houden met zweefvliegtuigen die worden gesleept of in vrije vlucht rond het vliegveld vliegen, en met sleepvliegtuigen die terugkeren naar het circuit.

Piloten van gemotoriseerde vliegtuigen en helikopters

Om een incident of ongeval te voorkomen dienen piloten bij het plannen van een vlucht rekening te houden met de locatie van zweefvliegvelden en tot welke hoogte zij opereren.

Zweefvliegvelden zijn verschillend gemarkeerd op (digitale) VFR-kaarten. Op een papieren VFR-kaart wordt de locatie afgebeeld met een blauwe cirkel en een G, met een cijfer in duizenden voet boven lokaal terreinniveau tot waar de kabel mag reiken. Op een digitale VFR-kaart kan een zweefvliegtuigsymbool worden gebruikt om de locatie aan te duiden, maar de maximale kabelhoogte kan niet zichtbaar zijn zonder extra stappen te nemen meer details in te zien.

Details van de locaties worden gepubliceerd in de AIP NETHERLANDS in ENR 5.5 (Aerial Sporting and Recreational Activities). Dit omvat lierhoogtes* en contact gegevens van de locatie.

De hoogte van de zweefvliegvelden heeft alleen betrekking op de maximale hoogte van de lierkabel. Piloten moeten rekening houden met zweefvliegtuigen in vrije vlucht, boven de geannoteerde hoogte en rond het terrein.

De KNVvL adviseert piloten van gemotoriseerde vliegtuigen en helikopters om zweefvliegvelden te allen tijde te vermijden en er alleen overheen te vliegen als zij tijdig een positieve bevestiging hebben van het veld zelf dat er geen zweefvliegactiviteiten zijn. Frequenties van de lokale vliegvereniging staan ook in de AIP NETHERLANDS – ENR 5.5 (Aerial Sporting and Recreational Activities), deze kunnen verschillen van de torenfrequentie.

*afhankelijk van de locatie is dit AMSL of AAL.

Militaire CTR’s niet actief?

Niet actieve Militaire CTR’s veranderen in RMZ.

DutchMil Info zal aangeven dat de CTR niet actief is en een klaring geven.

Dat betekent NIET dat er GEEN zweefvlieg activiteiten te verwachten zijn. Juist het tegenovergestelde! Bij een niet actieve CTR moet er juist rekening mee worden gehouden dat er zweefvlieg activiteiten zijn!

Registratie en rapportage van incidenten

De KNVvL heeft voor het melden van incidenten een speciale website: https://vliegveiligheid.nl.
Als een overvliegende vliegtuig de veiligheid in gevaar heeft gebracht dient een Airprox worden gemeld bij de het ABL en mogelijk de OVV. Hiervoor kan ook de website https://vliegveiligheid.nl worden gebruikt.

Meer bronnen:

Deze pagina en animatie zijn mede mogelijk gemaakt door de UK CAA