Voorval melden

Kleine
Luchtvaart

Zweefvliegen

Ballonvaren


Over vliegveiligheid.nl

Vliegveiligheid.nl is een initiatief van Frank Schellenberg in samenwerking met de KNVvL en de afdeling Zweefvliegen. Vanuit de afdeling Zweefvliegen is eind 2020 een commissie (CVZ) gevormd om zich puur en alleen met veiligheidszaken binnen het zweefvliegen bezig te houden. Om veiligheidsadvies aan zweefvliegers te kunnen geven is voorval data nodig om de juiste inzichten te kunnen verkrijgen en daarop zowel reactief als proactief adviezen en aanbevelingen te kunnen doen.

Binnen Nederland (maar ook in de rest van de wereld) is die data aanwezig, maar zeer versnippert. Bij de vlieger, bij de clubs / velden, bij de veiligheidscommissie van de afdeling, bij het Analyse Bureau Luchtvaart, bij de OVV, bij fabrikanten van toestellen, bij EASA en ga zo maar verder.

Als je als vlieger of vliegschool een voorval te melden hebt krijg je weer te maken met een versnippert landschap. Je kan of moet je melding doen bij je club / vliegschool, het ABL en indien ernstig genoeg ook bij de Onderzoeksraad voor veiligheid. Voor elk van de instanties kun je apart aan de slag om je voorval melding te maken.

Dat kan en moet toch makkelijker?!

Bovenstaande is niet bevorderlijk voor de meldbereidheid onder luchtvarenden. Daarom is in 2020 gestart met de ontwikkeling van een meld portaal dat als doorgeefluik kan dienen naar alle betrokken instanties.

Vliegveilighied.nl is geboren. Gedurende de opeen volgende jaren wordt de functionaliteit uitgebreid zodat het door bij de KNVvL aangesloten organisaties kan worden gebruikt voor het managen van voorval meldingen. Kunnen melding anoniem publiek gedeeld worden. Sluit ook de afdeling Ballonvaren aan. Altijd met het doel de veiligheid te vergroten middels een laagdrempelige wijze van voorval melden én daarnaast te voldoen aan je wettelijk voorval meldplicht.

Vliegveiligheid.nl werkt!

ABL ziet het aantal meldingen onder zweefvliegers de laatste jaren toe nemen. In de jaarrapportage van het ABL over het jaar 2022 wordt vliegveiligheid.nl speciefiek vernoemd!

Daarnaast gebruiken de meeste zweefvliegclubs de “backend” van vliegveiligheid.nl voor het afhandelen van binnengekomen meldingen en mede daardoor kunnen we gemakkelijker anoniem informatie delen met de achterban en is het veiligheidsbulletin voor zweefvliegers “Breukstukje” weer terug van weggeweest! (Daarmee krijgt de melder ook daadwerkelijk iets terug, i.p.v. alleen maar een verplichting iets te moeten doen!)

Schaalbaar platform

Het platform is zo opgezet dat elke luchtsport discipline zich kan aansluiten. Ook kan het platform gemakkelijk worden vertaald en voorzien worden van het doorsturen naar andere instanties en landen. Heb je interesse om je bij vliegveiligheid.nl aan te sluiten of van het platform gebruik te maken, neem dan contact op met Frank Schellenberg.